Ενημέρωση

Δασικοί Θυσαυροί 2015-2017

Δασικοί Θυσαυροί 2015-2017

Δασικοί Θυσαυροί 2015-2017

Newsletter 2016-2018

Newsletter 2016-2018

Newsletter 2016-2018

Δράσεις που Υλοποιηθήκαν

Δείτε υπο μορφή παρουσίασης άλλες δράσεις και έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί

Δράσεις που Υλοποιηθήκαν

Πρασινίζουμε την Κύπρο Newsletter 2019-2020

Πρασινίζουμε την Κύπρο Newsletter 2019-2020

Πρασινίζουμε την Κύπρο Newsletter 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος

Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος Ο στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διατήρησης του ενδημικού οικοτόπου 9590*, δηλαδή των δασών κέδρου Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae), στη μοναδική περιοχή που απαντά ο οικοτόπος εντός του Δάσους Πάφου. Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί

Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 | 6.00 μ.μ. | Αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Δασών

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου