Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου την Πέμπτη 29 Ιουλίου, 2021 και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Δασών.