Νέα

Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος

Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος

Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος Ο στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διατήρησης του ενδημικού οικοτόπου 9590*,...
Περισσότερα