Αγορά μικρών πυροσβεστικών οχημάτων ταχείας επέμβασης
Τα μικρά πυροσβεστικά ταχείας επέμβασης (600 – 800 lt χωρητικότητας) είναι πολύ σημαντικά για να προληφθεί το μεγάλωμα μιας πυρκαγιάς. Το Τμήμα Δασών διαθέτει πάνω από 50 τέτοια οχήματα πολλά από τα οποία είναι υπερήλικα (>15 ετών) και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Μέχρι σήμερα αγοράστηκαν 3 τέτοια οχήματα με χορηγίες.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€32,000

€32.000 για ένα όχημα μαζί με τον πυροσβεστικό εξοπλισμό του.