Δημιουργία Πάρκων στη μνήμη των δύο Δασοπυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά της Σολιάς το 2016
Υπάρχει αίτημα από τις Κοινότητες από τις οποίες κατάγονται οι δύο δασοπυροσβέστες (Κάμπος Τσακίστρας και Δένεια) καθώς και από τις οικογένειες και φίλους για τη δημιουργία Πάρκων στις Κοινότητες προς τιμήν των δύο δασοπυροσβεστών. Το Τμήμα Δασών είναι πρόθυμο να συνεισφέρει με ορισμένες ξύλινες κατασκευές και δωρεάν φυτά αλλά δεν διαθέτει άλλες πιστώσεις για όλες τις μικρές κατασκευές που προβλέπονται.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€5.000 - €10.000

€5.000 για το κάθε Πάρκο για ολοκλήρωση.