Διάνοιξη περασμάτων στα στηθαία δρόμων για τα Αγρινά

Η ασφαλτόστρωση κύριων δασικών δρόμων όπως του Ορκόντα – Κάμπου – Κάτω Πύργου και Κύκκου – Σταυρού Ψώκας επέβαλε την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας κατά μήκος δεκάδων χιλιομέτρων δρόμων που διασχίζουν το βιότοπο του Αγρινού. Τα στηθαία δημιουργούν συχνά αξεπέραστο εμπόδιο για τα ζώα που θέλουν να διασταυρώσουν το δρόμο ιδιαίτερα όταν ανεβαίνουν και μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό των ζώων ή ακόμη και στο θάνατό τους.

Έχει υπολογιστεί ότι απαιτείται η κατασκευή πάνω από 100 τέτοιων περασμάτων που κοστίζουν περίπου €700 το ένα.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€1500 - €10.000

€1.500 – €10.000 (2 έως 15 περάσματα).