Κατασκευή βροχοσυλλεκτών για την άγρια ζωή

Οι βροχοσυλλέκτες – Guzzlers, είναι απλά συστήματα που επιτρέπουν τη συλλογή του βρόχινου νερού, την αποθήκευσή του και τη διοχέτευσή του σε κατάλληλη ποτίστρα ώστε να είναι χρησιμοποιήσιμη από διάφορα είδη άγριας ζωής: πουλιά, θηλαστικά, έντομα, θηραματικά είδη και άλλα. Επινοήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1940 στις ΗΠΑ αλλά στην Κύπρο μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετηθεί περίπου 30 βροχοσυλλέκτες κυρίως μέσα στα δάση.

Ο βροχοσυλλέκτης αποτελείται βασικά από την επιφάνεια που συλλέγει το βρόχινο νερό, ένα ντεπόζιτο κατάλληλης χωρητικότητας, την ποτίστρα και άλλα βοηθητικά εξαρτήματα όπως αγωγούς. Ο όγκος του νερού που μπορεί να συλλεχθεί είναι το γινόμενο του ύψους της βροχόπτωσης και του εμβαδού της επιφάνειας μειωμένης περίπου κατά 20-25% για την εξάτμιση. Έτσι για παράδειγμα στον Ακάμα με μέση βροχόπτωση 500 χιλιοστόμετρα, μια επιφάνεια 4 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να συλλέγει 1,6 τόνους νερό (20 % εξάτμιση) κάθε χρόνο που είναι αρκετό για να τροφοδοτεί μια ποτίστρα κατά τους κρίσιμους μήνες του καλοκαιριού.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€1.000 - €2.500

€1.000 – €10.000 (ένας έως 10 βροχοσυλλέκτες).