Κατασκευή παγκακίων και άλλων ξύλινων κατασκευών σε μικρές Κοινότητες, σχολεία και για συνδέσμους
Δεκάδες Κοινότητες, σχολεία και σύνδεσμοι κυρίως της υπαίθρου αλλά κάποτε και Δήμων, ζητούν από το Τμήμα Δασών να τους παραχωρήσει δωρεάν παγκάκια, τραπέζια, κιόσκια κτλ. Το Τμήμα Δασών διαθέτει ένα μικρό κονδύλι για το σκοπό αυτό και επειδή δεν αρκεί αναγκάστηκε να θέσει κριτήρια που αποκλείουν πολλές Κοινότητες, όλα τα σχολεία και συνδέσμους. Οι ξύλινες κατασκευές τοποθετούνται σε πλατείες, δρόμους, σχολεία και σημεία θέας και θεωρείται ότι προάγουν τους σκοπούς της Πρωτοβουλίας.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€1.000

€1.000