Παροχή δασικών δενδρυλλίων σε μικρές Κοινότητες

Διάφορες Κοινότητες της υπαίθρου, συχνά φτωχές, ζητούν τη δωρεάν παραχώρηση δενδρυλλίων από το Τμήμα Δασών, που αδυνατεί να τις ικανοποιήσει όλες, γιατί το σχετικό κονδύλι είναι περιορισμένο. Για να δοθούν φυτά δωρεάν πρέπει η αξία τους (που αναγράφεται σε εγκεκριμένο τιμοκατάλογο) να καταβληθεί είτε από το σχετικό κονδύλι, είτε να πληρωθεί από τρίτο. Τα αιτήματα συνήθως κυμαίνονται από 50 – 200 δενδρύλλια που έχουν κόστος από €130 – €500. Η αξία ενός δενδρυλλίου σε μικρό σακούλι κυμαίνεται από €1,5 – €4,00 ανάλογα με το φυτό (ανάλογα με το κόστος παραγωγής). Οι Κοινότητες τα παραλαμβάνουν από τα φυτώρια και τα φυτεύουν και τα συντηρούν με δικούς τους πόρους.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€500 - €5.000

Μπορεί να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε 2-5 Κοινότητες ή περισσότερες αν πρόκειται για μεγαλύτερο ποσό.