Προστασία της Κυπριακής Τουλίπας στη Δένεια

Το σπάνιο ενδημικό φυτό η Κυπριακή Τουλίπα (Tulipa cypria) ανακαλύφθηκε τελευταία και στην περιοχή Δένειας μέσα στη νεκρή ζώνη, πάνω σε ένα μικρό λόφο. Ο μικρός αυτός πληθυσμός του προστατευόμενου από την ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων, κινδυνεύει από παράνομη συλλογή από ασυνείδητους που κόβουν ή ξεριζώνουν τα φυτά για να τα πάρουν σπίτι τους ή για να τα πωλήσουν. Χρειάζεται μια περιμετρική περίφραξη και ενημερωτικές πινακίδες με συνολικό κόστος € 2.500.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€2.500

€2.500 για υλοποίηση της δράσης.