Συντήρηση και ανάδειξη αιωνόβιων δέντρων

Υπάρχουν δύο κατηγορίες αιωνόβιων δέντρων (α) αυτά που κηρύσσονται σε προστατευόμενα με τη συνεργασία Τμήματος Δασών και Πολεοδομίας και (β) αυτά που είναι αξιόλογα αλλά δεν μπορούν να κηρυχτούν για διάφορους λόγους. Για τα πρώτα, υπάρχει ένα – συχνά ανεπαρκές – κονδύλι στο Τμήμα Δασών ενώ για τη δεύτερη κατηγορία το Τμήμα Δασών δεν μπορεί να διαθέσει πιστώσεις για συντήρησή τους ακόμη και αν υπάρχουν. Και για τις δύο κατηγορίες υπάρχει ανάγκη διάθεσης πιστώσεων για συντήρηση (κλάδεμα με ανυψωτικό, υποστήριξη, καθαρισμοί, χρήση τεχνητού φλοιού, διάνοιξη εξαεριστήρων εδάφους κτλ.).

ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€1.500 - €3.000

Το μέσο κόστος για τη συντήρηση και ανάδειξη ενός τέτοιου δέντρου είναι €1.500 αν και κάποτε μπορεί να είναι μικρότερο ή και μεγαλύτερο (μέχρι και €3.000) ανάλογα με την κατάσταση του δέντρου.