Κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για πουλιά

Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για φώλιασμα πουλιών και η παροχή κατάλληλων φωλιών είναι μια πρακτική που ακολουθείται σε όλο τον κόσμο για βελτίωση των πληθυσμών των άγριων πτηνών. Υπάρχουν διάφορα σχέδια και μεγέθη (3 τα βασικά) για διάφορες ομάδες πουλιών. Κατασκευάζονται από ξύλο (marine plywood) και τοποθετούνται συνήθως σε δέντρα 3-4 m από το έδαφος.

Η τοποθέτηση περιλαμβάνει μεταφορά, ενοικίαση ανυψωτικού μηχανήματος, εργατικά και μικρά εξαρτήματα

ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€500 - €10.000

€500 ή πολλαπλάσιο (€1000, €1.500, €2.000 κ.ο.κ.)