Φυτεύσεις – Αναδασώσεις

Υπάρχει ανάγκη για φυτεύσεις σε περιοχές που έχουν και πρόσφατα καεί (αποκατάσταση καμένων περιοχών) όπως στην Ορά, Αργάκα, Σολιά, Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού κτλ., σε περιοχές που πλήγηκαν από ξηρασία π.χ. Πάρκα Αθαλάσσας και Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Λευκωσία ή και αλλού όπως Κοινότητες, μεταλλείο Αμιάντου κτλ. Το πιο σημαντικό κόστος στην αναδάσωση / φύτευση είναι η συντήρηση του φυτού μετά τη φύτευση με αναλογία κόστους – φύτευση : συντήρηση = 35% : 65%. Η συντήρηση περιλαμβάνει κυρίως την άρδευση για 3 χρόνια και κατά δεύτερο λόγο την αναπλήρωση αποτυχιών, δηλαδή αντικατάσταση όσων φυτών θα ξεραθούν τον πρώτο χρόνο, συνήθως 10% των φυτών που φυτεύονται αρχικά. Το συνολικό μέσο κόστος φύτευσης και συντήρησης για κάθε φυτό είναι γύρω στα €20/φυτό [αγορά φυτού, διάνοιξη λάκκων, μεταφορά στον τόπο φύτευσης, φύτευση, υποστύλωση, σκάλισμα / ξεχόρτισμα, πότισμα και αναπλήρωση αποτυχιών].

ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€1.000 - €20.000

Από €1.000 – € 20.000 (60 φυτά έως 1.500)